2021. november 3., szerda

A konferencia programja / Conference schedule

Elkészült a konferencia programja. A program elérhető ITT .

The conference schedule is available. You can reach the programme table HERE .

2021. október 16., szombat

Utalási adatok / Information for bank transfer

A konferenciára történő előzetes jelentkezést lezártuk. A helyszínen lesz még lehetőség regisztrációra, ez esetben étkezést nem áll módunkban rendelni.

Conference registration is closed. You can register on site without the possibility to order meals (luch, dinner, breakfast).


 

Alap részvételi díj / Basic Fee

Csökkentett részvételi díj / Reduced (3)

Támogatói részvételi díj / Supporting fee

November 1-ig / Until 1 November (1)

17.000 Ft

13.000 Ft

40.000 Ft

Helyszínen fizetve / On site (2)

22.000 Ft

18.000 Ft

40.000 Ft

(1) Kedvezményes részvételi díj 2021. november 1-ig beérkezett regisztrációval fizethető. A regisztrációs díjakat a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület számlaszámára (11738008-20060415) kérjük, az utalás tárgyában feltüntetve az "Afvk" rövidítést, és a résztvevő nevét.

(1) Basic participation fee payable with registration received by 1 November 2021. The preferential fee is payable by transferring the amount to the Hortobágy Conservation Association (bank account number: 11738008-20060415), with the abbreviation "Afvk" and the name of the participant.

(2) Azok a résztvevők, akik 2021. november 12-ig nem utalják át a részvételi díjukat, a konferencia helyszínén készpénzzel fizethetnek.

(2) Participants who do not transfer their registration fee by November 12, 2021, may pay cash at the conference venue.

(3) Csökkentett részvételi díj fejében vehetnek részt a rendezvényen a nappali tagozatos egyetemi hallgatók és nyugdíjasok.

(3) Full-time university students and retirees can participate in the event for a reduced registration fee.UTALÁSHOZ SZÜKSÉGES ADATOK / INFORMATION FOR BANK TRANSFER:

Számlatulajdonos: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

IBAN: HU39 1173 8008 2006 0415 0000 0000

Számlaszám: 11738008-20060415

Swift/BIC: OTPVHUHB2021. május 10., hétfő

A konferenciára előadással történő jelentkezést október 15-ig meghosszabítottuk !

 

Tisztelt Kollégák!

 

Az Ökológiai Kutatóközpont, a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke, az MTA Diverzitásbiológiai Tudományos Bizottsága, az MTA Debreceni Területi Bizottság Botanikai Munkabizottsága és a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt a

 

XIII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében

 

című nemzetközi konferenciára, amelyet 2021. november 11–14. között a MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49., 47.5495°, 21.6152°) rendezünk meg.

 

1997 novemberében Debrecenből indult útjára az „Aktuális flóra- és vegetációkutatás Magyarországon” című konferencia. Az azóta 12 alkalommal megrendezett konferencia az eltelt 24 év alatt a hazai botanikai közélet legnagyobb „seregszemléjévé” és nemzetközivé is vált.

 

A konferencia célja

A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban a Kárpát-medencében folyó flóra- és vegetációkutatás legfrissebb eredményeiről. A korábbi konferenciák hagyományait megőrizve szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban történt florisztikai, cönológiai, taxonómiai, tudomány- és tájtörténeti kutatások, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatását, megvitatását.

A rendezvény az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának szeretne kiemelt lehetőséget kínálni, hogy eredményeiket a szakközönség elé tárják. Ennek érdekében a fiatalokat megcélzó programokkal várjuk a jelentkezésüket.

 

A konferencia témakörei

A konferencián nem lesznek párhuzamos szekciók. A következő szekciókba várunk majd szakmai előadásokat és posztereket:

 

1. FLÓRATÉRKÉPEZÉS ÉS TAXONÓMIA (Plenáris előadó: Zdenek Kaplan, Cseh Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézete, Průhonice, CZ. Szekciófelelős: Molnár V. Attila & Takács Attila).

2. TÁRSULÁSTAN ÉS VEGETÁCIÓTUDOMÁNY (Plenáris előadó: Milan Chytrý, Botanikai és Zoológiai Tanszék, Masaryk Egyetem, Brno, CZ. Szekciófelelős: Lengyel Attila & Botta-Dukát Zoltán).

3. HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS ÉS ETNOBOTANIKA (Plenáris előadó: Andrea Pieroni, Pollenzói Egyetem, I. Szekciófelelős: Molnár Zsolt).

4. NÖVÉNYÖKOLÓGIA, NÖVÉNYI INVÁZIÓ (Plenáris előadó: Pál Róbert, Biológiai Tudományok Intézete, Montana Technológiai Egyetem, USA. Szekciófelelős: Török Péter & Lukács Balázs).

 

Minden szekciót egy-egy meghívott plenáris előadással nyitunk meg. A plenáris előadást követően a standard előadások következnek, végül a szekciókat a rövid előadásokkal és poszterelőadásokkal zárjuk.

 

A konferencia nyelve

A konferencián előadások és poszterek bemutatására magyar és angol nyelven lesz lehetőség. Kérjük a jelentkezőket, hogy a magyar nyelven megtartani kívánt előadásokat illusztráló előadás diákat ANGOL nyelven készítsék majd el.

 

A konferencia helyszíne

A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49., 47.5495°, 21.6152°) kerül megrendezésre. A helyszínen korlátozott számban ingyenes parkolóhelyek állnak rendelkezésre. A vonattal érkezők számára a legegyszerűbb megközelíthetőséget a debreceni vasútállomásról induló 2-es villamos jelenti, amelyről a DAB Székház megállónál kell leszállni.

 

A konferencia programjai

A rendezvényen az előadói- és poszterszekciókon kívül vitaest, fotópályázat, legjobb poszter verseny, kiállítás, esti- és napközbeni szociális programok is segítik a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok kialakulását és elmélyítését. A konferencián kerülnek átadásra a 2020. évi Boros Ádám díjak.

 

Előadások a konferencián

A konferencián előre láthatóan mintegy 35 előadás bemutatására lesz lehetőség. A beérkezett előadás-összefoglalók alapján a szervezőbizottság kéri fel az előadókat és sorolja őket szekciókba. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy előadásból a poszter szekcióba soroljon át szakmai anyagokat.

A standard előadások időtartama 15 perc (+5 perc vita). A standard előadások mellett lehetőséget szeretnénk adni rövid (vitával együtt 5 perces) előadások (fast talk) és poszter előadások tartására is. Előadásra 2021. október 15-éig beküldött 1000–1500 karakteres magyar és 1000–1500 karakteres angol nyelvű összefoglalóval lehet jelentkezni (Az összefoglaló ne tartalmazzon ábrákat, táblázatokat és a hivatkozott irodalmak felsorolását.)

Vitaest (Szervező: Sramkó Gábor)

A rendezvényen, a korábbi szokásokhoz hasonlóan tematikus vitaestet szervezünk. A vitaest témája: „A pannon növényzetről alkotott képünk eurázsiai kitekintésben”. A vitaesten az ugyanezen címen megrendezett zártkörű műhelytalálkozó eredményeit, állásfoglalását egy vetítéssel egybekötött előadás formájában mutatják be az érdeklődők számára. Ezt követően kerül sor a téma szélesebb körű megvitatására is, ahol mindenki elmondhatja a meglátásait, ötleteit.

Hogyan mérhető a restauráció sikeressége? – Workshop (Szervezők: Somodi Imelda, Vörös Márton & Halassy Melinda)

A workshop célja, hogy felmérjük milyen szempontok vezérlik a beavatkozások sikerességének értékelésénél a magyarországi restaurációs projektek végrehajtóit. Célunk olyan sikerességet jelző mutatók kiválasztása, amelyek a már fentebb említett ökológiai szempontok szerint a háttérkutatások és a gyakorlati restaurációs beavatkozások során egyaránt alkalmazhatóak. A közös gondolkodás reményeink szerint segít tudatosabbá tenni a sikerességi szempontok fontosságát már a restaurációs tervezés során, a kutatók számára pedig segítheti a gyakorlati szakemberek motivációinak mélyebb megértését. A kialakult konszenzus alapján, az érdeklődő résztvevők bevonásával tervezzük a sikerességi mutatók eddigi esettanulmányok és terepi mintavételezés alapján történő vizsgálatát.

Részvételi díjak

A részvételi díj magába foglalja a konferencia rendezvényein való részvételt, az előadás és/vagy poszter bemutatásának lehetőségét és részvételt a szombat esti fogadáson, a folyamatosan biztosított büfé-szolgáltatás és ingyenes wifi-szolgáltatás igénybevételét, előadások és poszterek összefoglalóit tartalmazó e-konferenciakötetet és a programfüzetet, részvételi lehetőséget a szakmai vetélkedőn való részvételre, valamint a konferencia teljes időtartama alatt a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének ingyenes látogatását.

 

 

Alap részvételi díj

Csökkentett részvételi díj (3)

Támogatói részvételi díj

Kedvezményes (1)

17.000 Ft

13.000 Ft

40.000 Ft

Helyszínen fizetve (2)

22.000 Ft

18.000 Ft

40.000 Ft

 

(1) Kedvezményes részvételi díj 2021. november 1-ig beérkezett regisztrációval fizethető. A regisztrációs díjakat a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület számlaszámára (11738008-20060415) kérjük, az utalás tárgyában feltüntetve az "Afvk" rövidítést, és a résztvevő nevét.


(2) Azok a résztvevők, akik 2021. október 15-ig nem utalják át a részvételi díjukat, a konferencia helyszínén készpénzzel fizethetnek.


(3) Csökkentett részvételi díj fejében vehetnek részt a rendezvényen a nappali tagozatos egyetemi hallgatók és nyugdíjasok.

 

Utaláshoz szükséges adatok:

 

Számlatulajdonos: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület

IBAN: HU39 1173 8008 2006 0415 0000 0000

Számlaszám: 11738008-20060415

Swift/BIC: OTPVHUHB

 

Kérjük, hogy senki nem utaljon még részvételi díjat. A részvételi díjak fizetésére októbertől kezdődően lesz lehetőség, amikor is már látjuk a konferencia biztos megrendezésének lehetőségét.

 

Ingyenes konferencia részvételi pályázat fiatal kutatók részére

A konferencia szervezői két 30 év alatti fiatal kutató részére lehetőséget biztosítanak, hogy ingyenesen vegyenek részt a konferencián. A részvételen túl a nyertes pályázók kiemelt helyet kapnak egy az előadásuk témájának megfelelő szekcióban, ahol bemutathatják kutatási eredményeiket. Pályázni az előadás témájához kapcsolódó, a Kitaibelia folyóirathoz benyújtott kézirattal lehet 2021. július 15-éig.

 

Jelentkezés a konferenciára

A rendezvényre az http://afvk2020.blogspot.hu/ honlapon a jelentkezési lap kitöltésével (regisztráció gombra kattintva) lehet regisztrálni. Az előadásokra történő jelentkezésre szintén a honlapon az „Összefoglaló” gombra kattintva lesz lehetőség.

A regisztrációt és absztrakt feltöltést 2021 májusában nyitjuk meg.

 

További információk

A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek a konferencia honlapon (http://afvk2020.blogspot.hu/) olvashatók. Kérdéseiket az afvk2020@unideb.hu email címen várjuk.

Köszönettel vesszük a körlevél továbbítását és terjesztését a potenciális érdeklődők felé.

 

 

A konferencia szervezőbizottsága nevében,

 

 

 

Tisztelettel:

 

Dr. Lukács Balázs és Dr. Molnár V. Attila