2019. december 22., vasárnap

1. Körlevél

Tisztelt Kollégák!
Az Ökológiai Kutatóközpont és a Debreceni Egyetem TTK Növénytani Tanszéke, valamint az MTA Debreceni Területi Bizottság Botanikai Munkabizottsága és a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület nevében tisztelettel meghívunk minden érdeklődőt aXIII. Aktuális Flóra- és Vegetációkutatás a Kárpát-medencében


című nemzetközi konferenciára, amelyet 2020. november 12–15. között a MTA Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49., 47.5495°, 21.6152°) rendezünk meg.

1997 novemberében Debrecenből indult útjára az „Aktuális flóra- és vegetációkutatás Magyarországon” című konferencia. Az azóta 12 alkalommal megrendezett konferencia az eltelt 22 év alatt a hazai botanikai közélet legnagyobb „seregszemléjévé” és nemzetközivé is vált.

A konferencia célja
A rendezvény továbbra is lehetőséget kíván teremteni arra, hogy a résztvevők átfogó képet kapjanak a napjainkban a Kárpát-medencében folyó flóra- és vegetációkutatás legfrissebb eredményeiről. A korábbi konferenciák hagyományait megőrizve szeretnénk elősegíteni az elmúlt időszakban történt florisztikai, cönológiai, taxonómiai, tudomány- és tájtörténeti kutatások, valamint ökológiai és természetvédelmi vonatkozásainak bemutatását, megvitatását.
A rendezvény az egyetemek, kutatóintézetek fiatal kutatógárdájának szeretne kiemelt lehetőséget kínálni, hogy eredményeiket a szakközönség elé tárják. Ennek érdekében a fiatalokat megcélzó programokkal várjuk a jelentkezésüket.

A konferencia témakörei
A konferencián nem lesznek párhuzamos szekciók. A következő szekciókba várunk majd szakmai előadásokat és posztereket:

1. FLÓRATÉRKÉPEZÉS ÉS TAXONÓMIA (Plenáris előadó: Zdenek Kaplan, Cseh Tudományos Akadémia Botanikai Kutatóintézete, Průhonice, CZ).
2. TÁRSULÁSTAN ÉS VEGETÁCIÓTUDOMÁNY (Plenáris előadó: Milan Chytrý, Botanikai és Zoológiai Tanszék, Masaryk Egyetem, Brno, CZ).
3. HAGYOMÁNYOS ÖKOLÓGIAI TUDÁS ÉS ETNOBOTANIKA (Plenáris előadó: Lukasz Luczaj, Botanikai Tanszék, Rzeszów Egyetem, PL).
4. NÖVÉNYÖKOLÓGIA, NÖVÉNYI INVÁZIÓ (Plenáris előadó: Pál Róbert, Biológiai Tudományok Intézete, Montana Technológiai Egyetem, USA).

Minden szekciót egy-egy meghívott plenáris előadással nyitunk meg. A plenáris előadást követően a standard előadások következnek, végül a szekciókat a rövid előadásokkal és poszterelőadásokkal zárjuk.

A konferencia nyelve
A konferencián előadások és poszterek bemutatására magyar és angol nyelven lesz lehetőség. Kérjük a jelentkezőket, hogy a magyar nyelven megtartani kívánt előadásokat illusztráló előadás diákat ANGOL nyelven készítsék majd el.

A konferencia helyszíne
A rendezvény a Magyar Tudományos Akadémia Debreceni Területi Bizottság Székházában (4032 Debrecen, Thomas Mann u. 49., 47.5495°, 21.6152°) kerül megrendezésre. A helyszínen korlátozott számban ingyenes parkolóhelyek állnak rendelkezésre. A vonattal érkezők számára a legegyszerűbb megközelíthetőséget a debreceni vasútállomásról induló 2-es villamos jelenti, amelyről a DAB Székház megállónál kell leszállni.

A konferencia programjai
A rendezvényen az előadói- és poszterszekciókon kívül vitaest, fotópályázat, kiállítás, esti- és napközbeni szociális programok is segítik a résztvevők közötti szakmai kapcsolatok kialakulását és elmélyítését. A konferencián kerülnek átadásra a 2020. évi Boros Ádám díjak.

Előadások a konferencián
A konferencián előre láthatóan mintegy 35 előadás bemutatására lesz lehetőség. A beérkezett előadás-összefoglalók alapján a szervezőbizottság kéri fel az előadókat és sorolja őket szekciókba. A szervezők fenntartják a jogot arra, hogy előadásból a poszter szekcióba soroljon át szakmai anyagokat.
A standard előadások időtartama 15 perc (+5 perc vita). A standard előadások mellett lehetőséget szeretnénk adni rövid (vitával együtt 5 perces) előadások (fast talk) és poszter előadások tartására is. Előadásra 2020. szeptember 15-éig beküldött 1000–1500 karakteres magyar és 1000–1500 karakteres angol nyelvű összefoglalóval lehet jelentkezni. (Az összefoglaló ne tartalmazzon ábrákat, táblázatokat és a hivatkozott irodalmak felsorolását.)

Vitaest
A rendezvényen, a korábbi szokásokhoz hasonlóan tematikus vitaestet szervezünk. A vitaest témája: „A pannon növényzetről alkotott képünk eurázsiai kitekintésben”. A vitaesten az ugyanezen címen megrendezett zártkörű műhelytalálkozó eredményeit, állásfoglalását egy vetítéssel egybekötött előadás formájában mutatják be az érdeklődők számára. Ezt követően kerül sor a téma szélesebb körű megvitatására is, ahol mindenki elmondhatja a meglátásait, ötleteit.


Részvételi díjak
A részvételi díj magába foglalja a konferencia rendezvényein való részvételt, az előadás és/vagy poszter bemutatásának lehetőségét és részvételt a szombat esti fogadáson, a folyamatosan biztosított büfé-szolgáltatás és ingyenes wifi-szolgáltatás igénybevételét, előadások és poszterek összefoglalóit tartalmazó e-konferenciakötetet és a programfüzetet, részvételi lehetőséget a szakmai vetélkedőn való részvételre, valamint a konferencia teljes időtartama alatt a Debreceni Egyetem Botanikus Kertjének ingyenes látogatását.


Alap részvételi díj
Csökkentett részvételi díj (3)
Támogatói részvételi díj
Kedvezményes (1)
17.000 Ft
13.000 Ft
40.000 Ft
Helyszínen fizetve (2)
22.000 Ft
18.000 Ft
40.000 Ft

(1Kedvezményes részvételi díj 2020. október 15-ig fizethető átutalással a Hortobágy Természetvédelmi Egyesület számlaszámára (11738008-20060415), az utalás tárgyában feltüntetve az "Afvk" rövidítést, és a résztvevő nevét.
(2) Azok a résztvevők, akik 2020. október 15-ig nem utalják át a részvételi díjukat, a konferencia helyszínén készpénzzel fizethetnek.
(3) Csökkentett részvételi díj fejében vehetnek részt a rendezvényen a nappali tagozatos egyetemi hallgatók és nyugdíjasok.

Utaláshoz szükséges adatok:

Számlatulajdonos: Hortobágy Természetvédelmi Egyesület
IBAN: HU39 1173 8008 2006 0415 0000 0000
Számlaszám: 11738008-20060415
Swift/BIC: OTPVHUHB

Ingyenes konferencia részvételi pályázat fiatal kutatók részére
A konferencia szervezői két 30 év alatti fiatal kutató részére lehetőséget biztosítanak, hogy ingyenesen vegyenek részt a konferencián. A részvételen túl a nyertes pályázók kiemelt helyet kapnak egy az előadásuk témájának megfelelő szekcióban, ahol bemutathatják kutatási eredményeiket. Pályázni az előadás témájához kapcsolódó, a Kitaibelia folyóirathoz benyújtott kézirattal lehet 2020. június 15-éig.


Jelentkezés a konferenciára
A rendezvényre az http://afvk2020.blogspot.hu/ honalpon a jelentkezési lap kitöltésével (regisztráció gombra kattintva) lehet regisztrálni. Az előadásokra történő jelentkezésre szintén a honlapon az „Összefoglaló” gombra kattintva lesz lehetőség.
A regisztrációt és absztrakt feltöltést 2020 februárjában nyitjuk meg.


További információk
A rendezvénnyel kapcsolatos további részletek a konferencia honlapon (http://afvk2020.blogspot.hu/) olvashatók. Kérdéseiket az afvk2020@unideb.hu email címen várjuk.
Köszönettel vesszük a körlevél továbbítását és terjesztését a potenciális érdeklődők felé.


A konferencia szervezőbizottsága nevében,Tisztelettel:

Dr. Lukács Balázs és Dr. Molnár V. Attila